MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Marita Fengsel

Maritastiftelsen

Maritastiftelsen har siden 1986 hatt et bredt og godt samarbeid med ulike fengsler. Ansatte og frivillige medarbeider arrangerer månedlige møter i Oslo fengslene. I tillegg til disse månedlige samlingene, følger vi opp innsatte individuelt med samtaler og hjelp om de ønsker det.

Vi ønsker å formidle:
• en styrket tro på seg selv og sin uendelige verdi og verdighet
• omsorg med kaffe og en prat
• inspirasjon og vekke drømmer
• motivasjon til positive endringsprosesser
• støtte og være en medvandrer på veien tilbake til et positivt liv uten kriminalitet, rus og prostitusjon
• tilbud om arbeidstrening på vei ut av et fengselsopphold i blant annet samarbeid med NAV
• informasjon om andre aktuelle hjelpetiltak og muligheter

Organisasjonen bak prosjektet

Maritastiftelsen

Maritastiftelsen ble startet i 1984 av Leiv O Holstad og formålet er nært knyttet til vårt motto – Ja til livet – Nei til rus: Målet med arbeidet er å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe mennesker med bakgrunn i rusproblematikk til et liv uten rusmiddelavhengighet, prostitusjon eller kriminalitet.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:marita
Telefon:+47 22 04 54 00
Addresse:
Holstsgate 6
0473 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone