0000
NOK
MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Marita Fengsel

Maritastiftelsen

Maritastiftelsen har siden 1986 hatt et bredt og godt samarbeid med ulike fengsler. Ansatte og frivillige medarbeider arrangerer månedlige møter i Oslo fengslene. I tillegg til disse månedlige samlingene, følger vi opp innsatte individuelt med samtaler og hjelp om de ønsker det.

Vi ønsker å formidle:
• en styrket tro på seg selv og sin uendelige verdi og verdighet
• omsorg med kaffe og en prat
• inspirasjon og vekke drømmer
• motivasjon til positive endringsprosesser
• støtte og være en medvandrer på veien tilbake til et positivt liv uten kriminalitet, rus og prostitusjon
• tilbud om arbeidstrening på vei ut av et fengselsopphold i blant annet samarbeid med NAV
• informasjon om andre aktuelle hjelpetiltak og muligheter

Organisasjonen bak prosjektet

Maritastiftelsen

Maritastiftelsen ble startet i 1984 av Leiv O Holstad og formålet er nært knyttet til vårt motto – Ja til livet – Nei til rus: Målet med arbeidet er å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe mennesker med bakgrunn i rusproblematikk til et liv uten rusmiddelavhengighet, prostitusjon eller kriminalitet.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:marita
Telefon:+47 22 04 54 00
Addresse:
Holstsgate 6
0473 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone