MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Kjøp en dyreflokk

Misjonsalliansen

Kjøp og lån bort en liten dyreflokk til familier på Marinduque. Dette prosjektet kalles ”sharing of blessings”.

I 2011 startet Misjonsalliansen å støtte oppdrett av husdyr for å bidra til økt inntekt for familier i samarbeid med lokale organisasjoner i 12 kommuner. I 2013 vil seks nye kommuner også bli med i prosjektet. Hver kommune får en dyreflokk, 20 purker, 20 smågris og en galte eller 40 geiter og to bukker. Dyrene lånes så ut til fattige familier og gir dem en mulighet til mer inntekt og bedre utnyttelse av jorda.

Prosjektets navn "Sharing of blessings" synliggjør effekten denne ordningen har; når dyrene får avkom, må familiene som mottok dyr først gi videre samme antall til neste familie. Det neste året vil ti nye familier få dyr, og slik vil antallet familier med dyr stadig øke. Denne overlevering av dyr vil fortsette helt til alle familiene i kommunen har en dyreflokk som vil gi dem ekstra inntekt. I 2013 vil 120 familier få låne dyr som de igjen gir videre når de får avkom.

En familie med ønske om å få ekstra inntekt vil oppdage at det er enkelt med oppdrett av husdyr. Det er likevel nødvendig med opplæring. Mange av småkommunene ligger langt fra byene på øya, og det er kostbart å leie inn fagpersonell og eksperter fra myndighetene for å reise rundt og gi råd. Bøndene har derfor bestemt at de ønsker å lære opp egne «eksperter». Dermed kan de selv gi støtte og råd til bøndene i kommunen. To bønder i hver av de seks landsbyene vil gjennomgå kurs som arrangeres av den lokale høgskolen på Marinduque. Devil få regelmessig oppfølging av fagfolk fra fylket. 

PROSJEKTNUMMER 50 121

 

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone