MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam

Misjonsalliansen

Du kan være med og styrke kvinnenes posisjon i det vietnamesiske samfunn.

Mange vietnamesiske kvinner blir systematisk behandlet dårligere enn menn og gutter. 32 % av gifte kvinner i Vietnam rapporterer at de er utsatt for vold i hjemmet, og 58 % av alle kvinner sier at de har opplevd fysisk, mental eller seksuell vold. Mange kvinner jobber uten å få betalt i familieforetak eller med liten lønn i formell industri. Guttebarn får ofte mer oppmerksomhet og flere muligheter enn sine søstre. Det å gi kvinner mulighet til å skaffe seg sin egen inntekt og å delta i kvinnegrupper er et viktig tiltak for å styrke fattige kvinners posisjon, også utover det økonomiske. I tillegg har vi egne kurs hvor vi tar opp temaer som vold i hjemmet.

 

Eksempler på hva pengene kan brukes til:

  • Kurs for menn og kvinner om vold i hjemmet
  • Kurs i forretningsdrift og økonomi
  • Lån til en mikrofinanskunde
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone