MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Organisering i Kambodsja

Misjonsalliansen

Gi målgruppen mulighet til selv å organisere tiltak som bidrar til utvikling.

Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til å gi lokalbefolkningen mulighet til å organisere seg slik at de sammen kan jobbe for mer rettferdighet og mindre fattigdom. Vi bidrar med opplæring i prosjektplanlegging og gjennomføring, kurs i godt styresett og konfliktløsning og opplæring i lover og rettigheter slik at målgruppen vet mer om hva de har krav på fra myndighetenes side. Rådgivning og støtte til at lokalbefolkningen kan organisere seg er kjernen i det meste av det vi gjør også innenfor andre tema. Det er hjelp til selvhjelp, og det gir målgruppen mulighet til å sitte i førersetet når vi sammen planlegger prosjekter.

 

Eksempler på hva pengene kan gå til:

  • Etablering av lokale utviklingskomiteer
  • Kurs for å styrke samarbeidet mellom næringsliv, myndigheter og lokalbefolkningen
  • Seminarer som gir verktøy til konflikthåndtering og forsoning
  • Opplæring av landsbykomiteer i landrettigheter
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone