MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja

Misjonsalliansen

Gi lokalbefolkningen mulighet til å tilpasse seg klimaendringer.

For at bøndene i Kambodsja skal kunne sikre matproduksjon og inntekt i møte med klimaendringene, trenger de nye teknikker for planting og nye typer avlinger som er mindre sårbare i forhold til endringer i nedbøren. Det er også viktig at de kan dyrke flere ting slik at de blir mindre sårbare dersom deler av avlingen slår feil. De ulike områdene i Kambodsja rammes med jevne mellomrom av både flom og tørke. For å hjelpe lokalsamfunnet å takle disse situasjonene bidrar vi til utvikling av lokale beredskapsplaner.

Eksempler på hva pengene kan gå til:

  • Opplæring i nye jordbruksteknikker som er tilpasset klimaendringer
  • Utvikling av lokale beredskapsplaner i møte med krise og katastrofe
  • Opplæring i håndtering av avfall og søppel
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone