MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Miljø og klimarettferdighet i Kina

Misjonsalliansen

Støtt miljøopplæring som kan gi fattige familier mer bærekraftig jordbruk og sikrere inntekt.

Ved å støtte dette prosjektet gir du skolebarn mulighet til å ha miljøundervisning som fag på skolen. Gjennom dette lærer de blant annet å se verdien av naturen og hvordan vi alle kan være med å ta vare på den. Du støtter også opplæring av fattige bønder i hvordan de kan drive et mer effektivt og miljøvennlig jordbruk. Blant annet lærer de seg kryssplanting og vekstskifteteknikker og hvordan de kan bruke dyregjødsel slik at jorden ikke blir utarmet. De får også delta i skogplanting, for å gjenoppbygge natur som er blitt ødelagt. Gjennom «geite-banken» kan bøndene låne geitekillinger så de kan starte med geitedrift. Når geitene har fått killinger, lånes disse videre til nye familier. Husdyrhold er en god tilleggsinntekt til jordbruk og gjør at belastingen på jorda reduseres.

 

Eksempler på hva pengene kan gå til: 

  • Miljøsommerleir for skolebarn
  • Verdibasert miljøkurs for lærere i barneskolen
  • Opplæring av kinesiske bønder i geitehold
  • Kurs i bærekraftig jordbruk for bønder
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone