MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Vann i Liberia

Misjonsalliansen

Hjelp mennesker med å få tilgang på rent vann!

I Liberia er det bare 1/3 av befolkningen som har tilgang på rent vann året rundt. De neste årene vil Misjonsalliansen bidra med bygging av flere nye brønner og rehabilitere gamle og ødelagte brønner. Det er stort sett barn og kvinner som henter vann.  Ved å gi tilgang til rent vann i landsbyene vil flere barn kunne delta på skolen, og barn og kvinner vil være mindre utsatt for overgrep enn når de må gå lange avstander for å hente vann.  Rent vann vil ha stor effekt på den generelle helsesituasjonen.

Eksempler på hva din støtte kan gå til:

  • En brønn
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone