MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Helse og ernæring i Liberia

Misjonsalliansen

Gi mennesker en sjanse til bedre helse!

Ebola-epidemien i Liberia avslørte til fulle store mangler i det eksisterende helsevesenet. I de nye planene for prosjekter som starter i 2016 er det planlagt at Misjonsalliansen skal bygge nye og rehabilitere eksisterende helsesenter. Disse vil bli utstyrt med standard utstyr for å kunne møte befolkningens behov for generell, grunnleggende helsehjelp, samt yte svangerskapsomsorg og bidra til at flere barn blir vaksinert. Kunnskapsnivået om egen helse skal styrkes gjennom arbeid med helseklubber på skolene og generell informasjon til befolkningen i prosjektområdene. Befolkningen skal få kunnskap om hvorfor og hvordan de skal bygge latriner, og det vil bli fokus på hvordan generell hygiene kan forebygge sykdom og fremme helse.

Eksempler på hva din støtte kan gå til:

  • Utstyr til en helseklinikk
  • Trening /informasjon om helse i helseklubb på en skole
  • Latrine i en landsby
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone