0000
NOK
MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Danyun te-prosjekt

Areopagos

I det sydlige Kina kjemper te-bøndene en urettferdig kamp mot de store mellomforhandlerne. Areopagos deltar i et prosjekt som hjelper te-bøndene med å danne et andelslag (kooperativ) og få bedre levevilkår

I den sydlige Yunnan-provinsen i Kina, lever flere enn 20 av Kinas over 50 minoritetsgrupper. Mange av minoritetsgruppene ernærer seg som te-bønder og vil ofte befinne seg i den nederste sosiale gruppen i landet.

Analfabetisme er utbredt, og kjennskap til økonomiske og politiske strukturer er begrenset. Selv om te-bøndene er dyktige innenfor sitt håndtverk og den praktiske utførelsen av arbeidet, som ofte er gått i arv fra generasjon til generasjon, er den faglige kunnskapen om produksjonsformer, konsekvenser ved bruk av blant annet gjødningsstoffer og sprøytemidler ofte meget begrenset.

Dermed er det lett for oppkjøpere og mellomforhandlere å unytte dem ved å betale en alt for lav pris for te-bøndenes produkter. Det er dermed oppkjøperne og mellomforhandlerne som innkasserer den største fortjenesten av te-salget. 

Derfor har Areopagos besluttet å delta i et prosjekt i det sydlige Yunnan. Prosjektet har som formål å hjelpe de fattige te-bøndene med å organisere seg og etablere andelslag som bygger på verdier som fairtrade, bæredyktig produksjon, utdannelse og styrking av sivilsamfunnet.

Målet er å gi te-bøndene muligheten til å stå sterkere i fellesskap overfor mellomforhandlerne, høyne kvaliteten på deres produkter og i det hele tatt skape bedre levevilkår for dem selv og deres familier.  

Men vi har bruk for din hjelp, for utdannelse og hjelp til organisering koster penger!

Hvis du vil "lære mennesker å fiske i stedet for at gi dem en fisk", så er dette prosjektet et godt sted å bidra.  

Vi vil gjerne oppfordre deg til å opprette en fastgiveravtale over en selvvalgt periode, da det vil gi oss mulighet til å planlegge på litt lengere sikt. 

Minst 90 prosent av gaven din går direkte til prosjektet. Maksimalt 10 prosent går til administrasjon i Areopagos.

Organisasjonen bak prosjektet

Areopagos

Sterke krefter ønsker å sette grupper opp mot hverandre. I Areopagos jobber vi for at folk skal snakke sammen. Til det trenger vi din hjelp. Støtt vårt dialogarbeid!

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone