MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Ku-bank

Misjonsalliansen

Kubank er en spennende variant av mikrofinans. For at innbyggerne i prosjektområdene skal få et inntektsgrunnlag og sikker tilgang til mat, låner man bort en ku til en familie.

Familien beholder kua til den har fått fire kalver. Da går kua og to av kalvene tilbake til ku-banken og lånes ut til noen andre. Familien beholder de andre to kalvene og kan bruke disse til å bygge opp sin egen besetning, til pløying og til videre salg.

 

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone