MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Støtt arbeidet i Liberia

Misjonsalliansen

Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Liberia. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.

I Liberia har hovedvekten av arbeidet til nå vært på skole og utdanning. Fortsatt skal dette være en stor satsing hvor vi ikke bare bygger skolebygg, men også bidrar til å utruste en ny generasjon til å ta vare på hverandre og eget land. Fra 2016 vil Misjonsalliansen i tillegg starte samarbeid med nye partnere som har hovedvekt på vann-, sanitær- og hygieneprosjekter. Konkret infrastruktur er viktig, men like viktig er det å styrke menneskers evne til forretningsdrift gjennom mikrofinansbanken Diaconia MDI. Arbeidet utføres i samarbeid med lokale myndigheter, lokalsamfunn og prosjektpartnere. Din støtte vil være uvurderlig for vår mulighet til å opprettholde og øke innsatsen i prosjektene!

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone