MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Støtt arbeidet i Vietnam

Misjonsalliansen

Ved å støtte dette prosjektet gir du til arbeidet i Vietnam generelt, og støtten vil bli brukt der behovet er størst.

Selv om Vietnam de siste årene har gjort store fremskritt når det gjelder fattigdomsreduksjon, har landet fortsatt en utfordring for å sikre at alle godene blir likt fordelt. Fattige familier trenger tilgang på lån for å starte eller utvide sin inntektsbringende aktivitet. Barn og ungdom med funksjonshemninger trenger å bli inkludert i den vanlige skolen for å ha en sjanse til videre utdanning og etterhvert for å komme inn på arbeidsmarkedet. Bøndene trenger ny kunnskap og kompetanse for å utvikle jordbruket best mulig nå som klimaendringene også har nådd den vietnamesiske landsbygda. I alle prosjektene arbeider Misjonsalliansen for bærekraftige konsepter hvor lokalbefolkningen er involvert og har eierskap til tiltak og målsetninger.

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone