MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Støtte til evangelister og pastorer

Misjonskirken Norge

Støtte til pastor- og evangelistlønninger har vært viktig siden vi startet misjonsarbeidet i Kongo.

Å delta i utdanning av pastorer og evangelister samtidig som vi har vært med på å gi dem mulighet til å gå inn i lønnet tjeneste etter utdanning, har vært Misjonsforbundets linje fra første stund. I tiden under utdanning trengs også midler slik at familiene – som den som er under utdanning ofte har med seg – kan overleve og klare seg på et nytt sted.

Behovet for støtte nord i landet har vært spesielt stort. Her er også arbeidet kommet kortest og behovene har vært og er enorme. Det har tatt lang tid å utvikle økonomisk selvstendighet i en virkelighet der svært få av menighetens medlemmer har lønnet arbeid. Særlig i små grupper og menigheter langs Kongo-floden, har det manglet midler til å lønne medarbeidere. I dag er vi i en nedtrappingsfase hvor kirken skal være økonomisk selvstendig på dette området innen 2016.

Å sørge for at det finnes noen som egner seg til evangelisering og menighetsarbeid på heltid, er en stor verdi for at evangeliet skal nå nye steder og slå rot i lokalbefolkningen.

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn bestående av om lag 90 frie menigheter. Misjonskirkene kjennetegnes av iver for fellesskap og enhet, misjon og diakoni lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Misjonskirken UNG er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med tilknytning til Misjonskirken Norge.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:post
Telefon:+47 23 32 57 50
Adresse:
Chr. Krohgsgt. 34
0186 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone