MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Kvinner og barns rettigheter

Misjonskirken Norge

Deler av den colombianske machokulturen kan virke undertrykkende, spesielt på kvinner og barn. Vi vil hjelpe kvinner og barn slik at deres rettigheter blir respektert.

Noen av prosjektene vi støtter i Colombia fokuserer på behandling, andre på å forebygge. Med dette prosjektet vil vi bidra til å endre utfordrende sider ved den colombianske kulturen.

Undersøkelser viser at situasjonen i kirken ikke er annerledes enn i samfunnet . Det brukes vold og begås overgrep der som andre steder. I kirkene tolker enkelte bibeltekster på en måte som forsvarer undertrykking av kvinner. Det er behov for en holdningsendring.

Prosjektet som jobber for kvinner og barns rettigheter, gjennomfører forebyggende kampanjer i forhold til familievold og overgrep. Tolkninger av bibeltekster om kvinner og menns relasjon utfordres. Familier som har opplevd vold kan også få veiledning i forhold til hvor de kan få hjelp. Målgruppen er primært personer i menigheter og diakonale prosjekter tilknyttet Misjonsforbundet.

Kampen for kvinners rettigheter går også på tvers av flere kirkesamfunn. Gjennom en økumenisk allianse jobber prosjektet også med katolikker og andre for å bedre kvinners situasjon.  

Dette prosjektet ble startet i 2008. Det ledes av Monica Velasquez (bildet), som er utdannet psykolog med spesialisering i juridisk psykologi.

Din gave har betydning. Støtt dette prosjektet med en pengegave allerede nå. Takk for gaven som du gir!

INNSAMLINGSMÅL 2016: 90 000,-

 

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn bestående av om lag 90 frie menigheter. Misjonskirkene kjennetegnes av iver for fellesskap og enhet, misjon og diakoni lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Misjonskirken UNG er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med tilknytning til Misjonskirken Norge.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:post
Telefon:+47 23 32 57 50
Adresse:
Chr. Krohgsgt. 34
0186 OSLO
Norge
Kampanjer som støtter dette prosjektet
Anne 70 år
I takknemlighet over et godt liv i Norge, ønsker jeg at barn og kvinner skal få et bedre liv i Colombia. Et liv i trygghet, uten vold. Derfor benytter jeg 70-årsdagen min til å samle inn til et prosj...
Kampanjeeier
Monsrud, Anne
Innsamlet beløpkr 13250,00

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone