MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Skole og utdanning i Bolivia

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen jobber for å gi barn et bedre skoletilbud.

Misjonsalliansen bidrar til å bygge klasserom og forsyne skolene med materiell. Vi jobber for at barn under seks år skal få muligheten til å gå på førskole, slik at de kan stimuleres og utvikle seg også før de begynner på vanlig skole. Din støtte til dette prosjektet vil også bli brukt til å heve kvaliteten på undervisning ved ordinære skoler, blant annet ved å bygge bedre lokaliteter og finansiere videreutdanning for lærere. Vi jobber for å øke bevisstheten blant foreldre, så de skal velge å sende barna sine på skole. Og vi oppfordrer dem til å ikke forskjellsbehandle gutter og jenter.

Eksempler på hva pengene kan gå til:

  • Bygging av klasserom
  • Moderne utstyr og møbler til klasserom
  • Kurs for lærere 

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone