MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Fotball krysser grenser i Bolivia

Misjonsalliansen

Gi barn og ungdom en trygg og god oppvekst!

Din støtte vil bidra til å skape fritidstilbud og et godt oppvekstmiljø for barn og unge i El Alto og Caranavi. Vi legger til rette for treninger både i fotball, volleyball og basketball. I forbindelse med treningene blir det også holdt undervisning om verdier, og det samtales om gjengkriminalitet, rus, familieproblemer og andre problemer som kan være aktuelle for deltakerne. Foruten dette gjennomfører vi også ulike kurs og workshops for barn, ungdom og foreldre for å informere dem om hvilke rettigheter de har og hvordan de kan ta i bruk disse på ulike sosiale arenaer.

Eksempler på hva pengene kan gå til:

  • Utstyre fotballag med drakter og fotballer
  • Kurs til de frivillige trenerne (alt fra fotballteknikk til verdier og viktige temaer som familierelasjoner, ernæring, rusmisbruk, likestilling, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer)
  • Fotballturneringer mellom ulike skoler
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone