MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Kirkearbeid i Bolivia

Misjonsalliansen

Hjelp oss med å styrke kirkene og deres diakonale arbeid.

Vi jobber for å bevisstgjøre pastorer og kirkeledere på deres ansvar for mennesker som har det vanskelig. Målet er at menighetene skal vise et større sosialt engasjement i lokalsamfunnet, gjerne gjennom konkrete diakonale prosjekter. Kirkene skal også jobbe med verdibasert arbeid opp mot familier i lokalsamfunnet.
Vi har dessuten et lederutviklingsprogram som heter Buman, der studenter med støtte stipendordninger deltar i ukentlige samlinger med bibelundervisning og opplæring innefor ulike tema. Dette gir fattig ungdom mulighet til å ta utdanning på universitetsnivå. Disse ungdommene viser seg å være en stor ressurs for menighetene og i lokalsamfunnene sine, og Buman er dermed med på å forme ledere til den Bolivianske kirken.

Eksempler på hva pengene kan gå til:

  • Ungdomsleir
  • Kurs for kirkeledere
  • Månedsstøtte til studenter (blant annet mat- og reisetilskudd)


 

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone