MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Skole og utdanning i Brasil

Misjonsalliansen

Gi barna et sted å leke, spille og være sammen.

Vi støtter lokale menigheters arbeid for å arrangere fotballskoler, treninger og turneringer for barn og ungdommer. Disse vokser opp i fattige områder preget av høy kriminalitet, lediggang og en aggressiv narkotikatrafikk. På fotballskolene får de oppleve et alternativ til alt dette. De blir innlemmet i et rusfritt felleskap der de kan være trygge, ha det gøy sammen og bli fulgt opp av ansvarsfulle voksne. Våre samarbeidsmenigheter gir dem trygghet og omsorg og skaper et positivt miljø for utvikling og læring. Barna blir oppmuntret til å være gode forbilder for sin familie, sitt miljø og lokalsamfunn.

Eksempler på hva pengene kan gå til:

                - Bøker og pedagogiske leker til barn på dagsenter
                - Næringsrike måltider daglig for barn på dagsenter
                - Fotballskole for barn

 

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone