MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Kirkearbeid i Ecuador

Misjonsalliansen

Hjelp oss med å styrke menighetene og deres arbeid i lokalsamfunnet

I Ecuador er vi svært opptatt av å styrke bevisstheten om diakoni og diakonalt arbeid blant mennesker i og rundt kirken. Dette har resultert i en rekke utviklingsprosjekter, startet og drevet av våre samarbeidsmenigheter. Om du velger å støtte oss i dette arbeidet, vil pengene brukes til opplæring og bevisstgjøring av kirkeledere og andre personer i kirken. En del av denne opplæringen er å skape bevissthet om aktuelle temaer som likestilling, narkotika, misbruk av barn og kvinner og vold i hjemmet. Misjonsalliansen har også et samarbeid med det ecuadorianske studentlaget om evangeliseringsarbeid blant studenter på universitetet, og da særlig gjennom drama.

Vi har dessuten et lederutviklingsprogram som heter CUMAN der ungdommer med støtte fra stipendordninger deltar i ukentlige samlinger med bibelundervisning og opplæring innenfor ulike tema. Dette gir fattig ungdom mulighet til å ta utdannelse på universitetsnivå. Disse ungdommene viser seg å være en stor ressurs for menighetene og i lokalsamfunnene sine, og CUMAN er dermed med på å forme ledere til den ecuadorianske kirken.


Eksempler på hva pengene kan gå til:

  • Barneleir
  • Kurs for søndagsskolelærere, blant annet med fokus på misbruk av barn
  • Kurs for menn med tema «likestilling»
  • Kurs for kvinner med tema «forebygging av kvinnemishandling og all form for vold»
     
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone