MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador

Misjonsalliansen

Hjelp oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede et verdig liv og inkludere dem i samfunnet.

Vi støtter rehabiliteringssentrene Centro Creer, som gir barn og unge med nedsatt funksjonsevne undervisning, oppfølging og trening i å mestre daglige gjøremål. En viktig del av dette arbeidet er å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i skole- og arbeidsliv samt å bekjempe fordommer som finnes i samfunnet de lever i. I løpet av året vil vi fortsette med kartlegging av situasjonen for funksjonshemmede i de fattigste områdene av Guayaquil.

Eksempler på hva pengene kan gå til:           

 • Behovskartleggingsprosjektet:
  • Personer hittil uten diagnose skal få bevis på at de har en funksjonshemning
  • Ledere kurses og bevisstgjøres i tematikken og videreformidler kunnskapen
  • Lokalsamfunnsgrupper innlemmer et inkluderingsopplegg i sine prosjektplaner
  • Familiemedlemmer kurses i teknikker og funksjonell undervisning
  • Nye personer med nedsatt funksjonsevne fra områdene hvor dette kartleggingsprosjektet har blitt gjennomført, skal begynne på Centro Creer
 • Plass på Centro Creer
 • Vedlikehold av bygningene på sentrene Creer
 • Fornyelse av utstyr som brukes til behandling og i klasserommene
 • Oppfølging av familier tilknyttet Centro Creer (to besøk årlig i hjemmene for å veilede familiene, fire undervisningsbolker for foreldre årlig, en samling årlig for å forbedre samarbeidet mellom familiene)
 • Innkjøp av didaktisk materiell for å forbedre undervisning av barn opp til 13 år i grunnleggene ferdigheter
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone