MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Skole og utdanning i Ecuador

Misjonsalliansen

Du kan være med og skape inkluderende skoler og bedre lærere i Guayaquil.

Misjonsalliansens prosjekter handler i stor grad om å tilrettelegge for at også barn med hørsels- og synsproblemer skal inkluderes i skolen på en god måte. Dette gjør vi gjennom å utruste lærere med kunnskap og verktøy som gjør at de på en god og hensiktsmessig måte kan arbeide med og undervise disse skolebarna. I tillegg har vi et mål om å kurse 1000 foreldre i hvordan de kan være med og bidre til å gi sine barn en sunn livsstil. Dette kurset tar for seg temaer som for eksempel narkotika, seksualitet og ernæring.


Eksempler på hva pengene kan gå til:

  • Kurs for lærere
  • Kurs for foreldre
  • Kurs for elever i "Sunn livsstil"
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone