MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Kirke i Kina

Misjonsalliansen

Støtt den kinesiske kirken og dens arbeid i lokalsamfunnet.

Kirkene i Kina har opplevd en rekke endringer opp gjennom historien og spesielt under den kulturelle revolusjonen. Da ble alle kirkelige aktiviteter forbudt og kirkene ble stengt. Sosiale/diakonale tjenester i regi av kirkene ble overlevert til regjeringen og ble integrert i de offentlige tjenestene. I løpet av 1970-tallet ble kirker gjenåpnet og de har opplevd en svært rask vekst.

Det sosiale engasjementet til mange kirker i Kina i dag er preget av veldedighet og/eller eksklusivt fokus på menighetens medlemmer. Mange menigheter har et svært lavt nivå eller ingen deltakelse i samfunnet. Dette forsøker samarbeidet mellom Tre Selv kirken i Yunnan, Frelsesarmeen og Misjonsalliansen å gjøre noe med. Det er skapt en stor begeistring og engasjement rundt praktisk diakoni i regi av lokale menigheter i Kunming og på landsbygda i Lincang. Dette kan du være med på å støtte.

Priseksempler:

  • Kurs i diakoni for kirkeledere og kirkeansatte i Kina
  • Lokale menighetsprosjekter for utsatte og sårbare grupper
  • Kursing av kirkeansatte i å drive veiledning
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone