MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Inkludering og funksjonshemmede i Kina

Misjonsalliansen

Vi kjemper for at mennesker med funskjonshemninger skal få sin rettmessige plass i samfunnet og inkluderes på lik linje med andre.

Vi samarbeider med det nasjonale handikapforbundet i Kina om et systematisk og helhetlig arbeid for å gi flere funksjonshemmede hjelp og rehabilitering, for å påvirke myndighetene og endre folks negative innstilling til funksjonshemmede. Prosjektet retter seg spesielt mot barn som lider av cerebral parese. Vi støtter sju rehabiliterings- og ressurssentre med opplæring av ledere og ansatte. Ved disse sentrene får barna profesjonell hjelp, oppfølging og utfordringer – alt etter hva den enkelte er i stand til å mestre. Foreldre og søsken blir også involvert for best mulig å kunne hjelpe dem. Ved å støtte dette arbeidet bidrar du til at funksjonshemmede får muligheten til å kunne delta aktivt i samfunnet, på skolen og i arbeidslivet.

 

Eksempler på hva pengene kan gå til: 

  • Praktisk opplæring for rehabiliteringsansatte
  • Opplæring av foreldre i daglig omsorg og hjemmebasert trening
  • Informasjonsarbeid rettet mot skoler for å inkludere funksjonshemmede
  • Sosiale aktiviteter på skoler for barn med cerebral parese
  • Tilpasse skoler slik at den blir fremkommelig for elever med funksjonshemning

 

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone