MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Arbeid og inntekt i Kina

Misjonsalliansen

Gi fattige bønder en bedre inntekt

Ved å støtte dette prosjektet gjør du det mulig for fattige bønder å delta på kurs og annen opplæring i hvordan de kan drive et mer effektivt og miljøvennlig jordbruk. Blant annet lærer de seg vekstskifte og hvordan de kan bruke dyregjødsel, slik at jorden ikke blir utarmet. De får også delta i skogplanting, for å gjenoppbygge natur som er blitt ødelagt. Vi driver også noe som kalles «geite-bank». Det vil si at bøndene får låne geitekillinger så de kan starte med geitedrift. Når geitene har fått killinger, lånes disse videre ut til nye familier. Kvinner er en viktig målgruppe for denne typen inntektsskapende arbeid. I grupper lærer vi dem hvordan de kan starte små bedrifter og finne alternative inntektskilder for familiene sine.

Eksempler på hva pengene kan gå til:

  • Opplæring av kinesiske bønder i geitehold
  • Videreutvikle inntektsskapende kvinnegrupper
  • Kurs i bærekraftig jordbruk for bønder i Kina
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone