MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Skole og utdanning på Filippinene

Misjonsalliansen

Bidra til trygge omgivelser og gode læringsforhold for elever på Filippinene.

Misjonsalliansen tilbyr førskoleopplegg for at barn som ennå ikke har begynt på skolen skal få mulighet til å delta i et pedagogisk opplegg og utvikle sine sosiale, motoriske og kognitive ferdigheter.  Førskolegruppene drives av ufaglærte ledere og frivillige foreldre med støtte fra Misjonsalliansen og de lokale myndighetene. Vi bygger også barnehager og klasserom, og vi bidrar med læringsmateriell og annet nødvendig utstyr.  Sammen med Utdanningsdepartementet på Filippinene tilbyr vi opplæring og kurs for skoleledere, lærere, barnehagelærere og ufaglærte for å heve kompetansen og øke motivasjonen deres. I Rizal har vi fokus på å bidra til et inkluderende undervisningstilbud for barn med funksjonshemninger.

 

Eksempler på hva pengene kan gå til: 

  • Materiell for oppstart av førskoleopplegg
  • Oppgradering av barnehagebygg
  • Bygging av et klasserom
  • Opplæring i undervisning for barn med funksjonshemninger
  • Arbeidsopplæring til ungdom som har droppet ut av skole 
  • Kurs for lærere om barn med emosjonelle/psykiske vansker
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone