MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Helse og ernæring på Filippinene

Misjonsalliansen

Bidra til bedre tilgang til gode helsetjenester på Filippinene.

Misjonsalliansen jobber målrettet for å skape tilgjengelige og gode helse- og tannhelsetilbud for fattige mennesker på Filippinene. Vi bygger, rehabiliterer og utvider helsesentre og sørger for tilgang på medisinsk utstyr, og vi tar ansvar for opplæring og etterutdanning av helsepersonell og medlemmer av lokalsamfunnene. I 2016 vil vi ha spesielt fokus på helseprogrammer for personer med funksjonshemninger, fattige kvinner, underernærte barn og mennesker med psykososiale vansker. Vi vil bidra til bedre kunnskap om ernæring og rehabilitering av funksjonshemmede og til å øke forståelsen av barn med emosjonelle og psykiske vansker.


Eksempler på hva pengene kan gå til: 

  • Utstyr til rehabilitering for mennesker med funksjonshemninger
  • Rehabiliteringskurs for helsearbeidere
  • Opplæring av helsearbeidere i psykososial helse og omsorg  
  • Utstyr til opprettelse av tannlegeklinikker på skoler
  • Opplæringsprogram i helse, vann og sanitærforhold for en lokalsamfunnsbasert organisasjon
  • Oppstart til dyrking av urter og grønnsaker i eget hjem

 

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone