MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Arbeid og inntekt i Kambodsja

Misjonsalliansen

Gi fattige mennesker en jobb – og en inntekt.

Arbeid og inntekt i Kambodsja

For at fattige bønder skal kunne øke inntektene sine og ha nok å leve av året igjennom, tilbyr vi dem opplæring og kurs blant annet i økologisk risdyrking, fiskeavl, kylling- og kuhold. Vi oppretter også ku- eller grise«banker». Det vil si at noen av de fattigste familiene får låne ei ku som de kan bruke som arbeidskraft. Når kua får kalver, må to av disse gis tilbake til «banken», slik at de kan lånes ut til nye familier.

Eksempler på hva pengene kan gå til:
 

  • Gris til grisebank
  • Ei ku i en kubank
  • Opplæring i bærekraftige jordbruksteknikker
  • Opplæring i å drive egen forretningsvirksomhet
  • Yrkesveiledning av ungdom

 

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone