MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Skole og utdanning i Kambodsja

Misjonsalliansen

Gi barn og ungdommer bedre utdanningsmuligheter.

Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til å gi flere mulighet til å gå på skole. Vi bidrar til kursing av lærere slik at de blir flinkere i jobben sin, og vi utruster skolene med bøker og annet skolemateriell. For å styrke lese- og skriveferdighetene til voksen organiserer vi også undervisning for denne gruppen.

Eksempler på hva pengene kan gå til:

  • Utstyr til lese- og skrivegrupper
  • Videreutdanning for lærere
  • Bibliotek på skolene
  • Kurs for lærere i inkluderende utdanning
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone