MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Skole og utdanning i Liberia

Misjonsalliansen

Gi barn en mulighet til å lære å lese og skrive!

Under halvparten av barna i skolepliktig alder i Liberia går på skole, og av disse er det under halvparten igjen som fullfører grunnskolen. Misjonsalliansen bygger nye skoler i Liberia fordi vi vil bidra til at flere barn skal lære å lese og skrive. I tillegg til selve skolebygningene bygger Misjonsalliansen lærerboliger i tilknytning til skolene. Det er vanskelig å rekruttere nok lærere på landsbygda i Liberia, og boligene er et viktig bidrag for å oppnå tilfredsstillende lærerdekning. Misjonsalliansen bygger nye og rehabiliterer gamle skoler. I tillegg vil vi i større grad utruste eksisterende skoler med nødvendig utstyr til lærebøker, laboratorier og bibliotek. Vi vil ha fokus på å styrke lærerkompetansen innen ulike felt, samt bidra til at både jenter og gutter får fullføre grunnskolen.

Eksempler på hva din støtte kan gå til:

  • Klasserom
  • Møbler til en skole
  • Lekeplass på en skole
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone