MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Mikrofinans i Liberia

Misjonsalliansen

Styrk fattige menneskers evne til å jobbe seg ut av fattigdom!

Tilgang på kapital er et viktig virkemiddel for å hjelpe fattige mennesker til å skape og utvikle sin egen arbeidsplass. I mars 2015 startet mikrofinansbanken Diaconia MDI sine utlån i Liberia. Ved inngangen av 2016 har over 450 mennesker fått tilgang på kapital som kan styrke og hjelpe dem i utviklingen av forretningen. Misjonsalliansen gir støtte til investeringer og arbeidskapital. Fattige mennesker har ikke tilgang på lån i ordinære banker, men ved å få lån i mikrofinansbanken Diaconia MDI kan de jobbe seg ut av fattigdommen. Hjelp oss å bygge opp utlånskapitalen!

Ekspempel på hva din støtte kan gå til:

  • Startlån til en mikrofinanskunde
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone