MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Skole og utdanning i Vietnam

Misjonsalliansen

God utdanning er en viktig investering for utvikling og fattigdomsreduksjon og er med på å bryte den onde sirkelen av fattigdom og sykdom.

Misjonsalliansen jobber for at alle barna i våre prosjekter skal få tilgang til en god og relevant utdanning. Vi tilbyr kurs for lærere slik at kvaliteten på undervisningen forbedres. Selv om utdanning i utgangspunktet er gratis, er det likevel mange kostnader relatert til skolegang, som for eksempel uniform, bøker, transport og økonomiske bidrag til skolene. Mange familier har ikke penger til å dekke disse utgiftene, og barna må derfor avslutte skolegangen sin. Det arrangeres også kurs for foreldre om viktigheten av utdannelse og om barnas rettigheter til skolegang.

Eksempler på hva pengene kan brukes til:

  • Kapasitetsbygging for lærere i undervsiningsteknikk
  • Trene elever i miljø- og søppelhåndtering
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone