MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Mikrofinans i Vietnam

Misjonsalliansen

Kvinnebanken som endrer familier på landsbygda.

Etterspørselen etter lån er stor blant de fattige i Mekongdeltaet, men kun fem prosent av dem har tilgang til vanlige finansielle tjenester. Alternative, lokale lånehaier krever skyhøye renter. Gjennom MOM (Mekong Organization of Microfinance) vil nærmere 60 000 fattige kvinner i løpet av 2016 få lån til å utvide eller starte sin egen bedrift. Kvinnene organiserer seg i grupper på 8 til 12 personer som garanterer for hverandre, og de samarbeider om utvikling og drift av virksomhetene. Noen eksempler er dyrking av jordbruksprodukter, husdyrhold, drift av kafeer eller små butikker eller produksjon av produkter som stoler og kurver. Kvinnene får også tilbud om ulike kurs, rettet mot deres aktiviteter.

Eksempler på hva pengene kan brukes til:

  • Kurs i husdyrhold
  • Kurs i grønnsaksdyrking
  • Kurs i forretningsdrift og økonomi
  • Kurs i husholdningsøkonomi
  • Lån til en mikrofinanskunde
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone