MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam

Misjonsalliansen

La foreldre slippe å gjemme bort barn med funksjonshemninger.

I Vietnam jobber Misjonsalliansen med å endre strukturene i samfunnet slik at barn og unge med funksjonshemninger inkluderes og får de samme mulighetene som alle andre.  Alle barn med funksjonshemninger trenger tidlig og målrettet trening for å utvikle seg best mulig. For å nå mennesker med funksjonshemninger på et tidlig tidspunkt og for å bistå familiene deres, samarbeider vi med et statlig ressurssenter om å tilby målrettet trening og sikre dem tilgang til utdanning. Det er fortsatt forbundet med skam å ha et funksjonshemmet barn. Informasjon og kunnskap rettet mot foreldre, lærere og myndigheter er derfor helt nødvendig. Foreldregrupper er etablert for å dele erfaringer og bygge nettverk.

Eksempler på hva pengene kan gå til:

  • Bevistgjøring og økt kunnskap om rettigheter og inkludring av mennesker med funksjonshemninger
  • Kartlegging av barn med med spesielle behov
  • Tidlig intervensjon for barn med spesielle behov
Organisasjonen bak prosjektet

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:info
Telefon:+47 22 94 26 00
Postadresse:
PB 6863 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norge
Adresse:
Sven Bruns gate 9
0166 OSLO
Norge

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone