MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Ressursbagen fra UNG
UTRUSTE UNG-LEDERE

Misjonskirken Norge

Misjonsforbundet UNG vil utruste ledere, ansatte og medarbeidere i Misjonsforbundets menigheter for å få et voksende og levende barne- og ungdomsarbeid. Din gave til dette prosjektet omsetter gode ønsker og visjoner til praktiske tiltak.

Misjonsforbundet UNG sitt prosjekt vil satse på utvalgte menigheter ved å gi dem tilpassede ressurser for å bygge et rikt arbeid blant barn og ungdom. Disse ressursene er tilpasset veiledning, mentortjenester, materiell og opplæring. Menigheter som blir utvalgt, søker om å være med i prosjektet ut fra noen kriterier. Det er særlig menigheter uten barne- og ungdomsarbeid eller menigheter som trenger en styrking eller etterlengtet fornyelse som vil bli prioritert til å få resursene. Menighetene som det satses i, vil forplikte seg til å ha en oppfølgingsplan som evalueres. 

Din gave er med på å satse så nye menigheter får et flott barne- og ungdomsarbeid. Blir du med? 


 

Prosjektets målsetting: «Å utruste og styrke ledere og medarbeidere i menighetenes barne- og ungdomsarbeid – særlig i menigheter som ikke har eller trenger å fornye dette arbeidet». 

Se mer om mulighetene og ressursene hos Misjonsforbundet UNG. 

 

Organisasjonen bak prosjektet

Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn bestående av om lag 90 frie menigheter. Misjonskirkene kjennetegnes av iver for fellesskap og enhet, misjon og diakoni lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Misjonskirken UNG er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med tilknytning til Misjonskirken Norge.
Kontaktinformasjon
Kontakt e-post:post
Telefon:+47 23 32 57 50
Adresse:
Chr. Krohgsgt. 34
0186 OSLO
Norge
Kampanjer som støtter dette prosjektet
UNG kampanjen: utruste medarbeidere til arbeid blant barn, ungdom og deres familier
Jeg er Kristine Wærenskjold og er ansatt i Misjonsforbundet UNG som barne- og familiekonsulent. Bli med på min aksjon som støtter UNG for å utruste flere medarbeidere og ledere i misjonsmenighetene.
Støttet formål
Kampanjeeier
Filberg, Trond
Innsamlet beløpkr 700,00

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone