Alle prosjekter

 

MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Danyun te-prosjekt
I det sørvestlige Kina kjemper tebøndene en urettferdig kamp mot de store mellomforhandlerne. Areopagos deltar i et prosjekt som hjelper tebøndene med å danne et andelslag (kooperativ) og få bedre levevilkår
Etter Kristus
Dette nettverket gir folk motivasjon til å leve med Kristus som inspirasjon – gjennom praktiske kurs, bøker og foredrag.
Magasinet Tørst
Gratismagasinet Tørst gir deg interessante mennesker, eksistensielle tema og inspirasjon – i et format du har tid til å lese.  
Kirkelig dialogsenter
Kirkelig dialogsenter sitt hovedoppdrag er å bidra til å gjøre tros- og livssynsdialog til en integrert del av arbeidet til menigheter og kristne institusjoner.
TCG Nordica
TCG Nordica startet sitt arbeid april 2000. Svenske Anna Mellergård og kinesiske Wu Yuerong (Helen Wu) delte en begeistring for kunst og kultur og startet driften av TCG Nordica med visjonen: «Stimulating reflection on Human Worth as expressed in var...
Trospraksis
Areopagos arbeider med å fornye og forankre dagens trospraksis i kristen tradisjon. Til dette trenger vi din støtte.
Institute of Sino-Christian Studies
Institute of Sino Christian Studies (ISCS) ble etablert for å støtte utviklingen av kinesisk teologi.
Home of Grace
På dagsenteret Home of Grace får elever utfordringer og opplevelser de aldri har hatt.

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone