Alle prosjekter

 

MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinAksjon
Danyun te-prosjekt
I det sørvestlige Kina kjemper tebøndene en urettferdig kamp mot de store mellomforhandlerne. Areopagos deltar i et prosjekt som hjelper tebøndene med å danne et andelslag (kooperativ) og få bedre levevilkår
Etter Kristus
Nettverket gir folk motivasjon til å leve med Kristus som inspirasjon – gjennom praktiske kurs, bøker og foredrag. Etter Kristus ser på kroppensom vårt fremste læringsverktøy: Det vi gjør, det blir vi.
Kirkelig dialogsenter
Kirkelig dialogsenter er et verksted og et kompetansesenter for Den norske kirke. Vårt hovedoppdrag er å bidra til å gjøre tros- og livssynsdialog til en integrert del av arbeidet til menigheter og kristne institusjoner i Oslo. Kirkelig dialogsenter ...
Magasinet Tørst
Gratismagasinet Tørst gir deg interessante mennesker, eksistensielle tema og inspirasjon – i et format du har tid til å lese. Tørst er som en møteplass mellom to permer for mennesker med ulik tro og bakgrunn. Vi vil gjøre den eksistensielle samtalen ...
TCG Nordica
TCG Nordica startet sitt arbeid april 2000. Svenske Anna Mellergård og kinesiske Wu Yuerong (Helen Wu) delte en begeistring for kunst og kultur og startet driften av TCG Nordica med visjonen: «Stimulating reflection on Human Worth as expressed in var...
Trospraksis
Måten vi praktiserer vår tro på er i endring. Slik har det alltid vært. Kontinuitet betyr fornyelse. Og at vi vender tilbake til glemte kilder. Areopagos er i forfront med arbeidet med å fornye og forankre dagens trospraksis i kristen tradisjon. Til ...
Institute of Sino-Christian Studies
Institute of Sino Christian Studies (ISCS) ble etablert for å støtte utviklingen av kinesisk teologi. Siden den kristne tro i Kina ble formidlet av folk fra vest, oppfattet mange kinesere at hvis en skulle vende om og tro på Kristus, måtte en forlate...
Home of Grace
På dagsenteret Home of Grace får elever utfordringer og opplevelser de aldri har hatt.

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone